Paragrafen

Wet Open Overheid

Wet Open Overheid

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) ingevoerd. Deze wet komt in de plaats van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet gaat zowel over passieve openbaarheid als over actieve openbaarheid. Daarnaast verplicht de wet om een contactpersoon aan te wijzen.

De paragraaf Wet Open Overheid is vanaf de jaarrekening 2022 een verplicht onderdeel. Daarom nemen we deze nu ook op in de Voorjaarsnota.

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2023 12:46:59 met de export van 09/25/2023 11:10:27