Home

Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma. Dit levert een raming op van het saldo van de rekening van baten en lasten. Vervolgens is een aantal toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves geraamd. Dit resulteert in het resultaat van de rekening van baten en lasten.

Bedragen x €1.000

Programma

Begroting

Mutaties

Begroting

Meerjarenbegroting

2023

t/m

2023

2024

2025

2026

Primair

VJN

na VJN

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Inwoner

-39.318

-2.038

-41.356

-39.640

-38.512

-38.339

Onze buurt

-15.345

-1.670

-17.015

-16.163

-16.493

-16.564

Onze gemeente

-6.143

-344

-6.487

-6.347

-6.376

-6.397

Ons geld

71.722

1.665

73.387

72.679

72.278

67.617

Overhead

-11.574

-632

-12.206

-11.617

-11.644

-11.611

Saldo rekening baten en lasten

-659

-3.020

-3.678

-1.088

-748

-5.293

Toevoeging aan reserves

-330

0

-330

-322

-313

-303

Onttrekking aan reserves

1.337

1.545

2.882

1.291

1.236

1.227

Resultaat rekening baten en lasten

348

-1.475

-1.127

-118

175

-4.370

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2023 12:46:59 met de export van 09/25/2023 11:10:27