Home

Financiële begroting

Financieel MeerjarenPerspectief

Hieronder staat het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP).

Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

FMP in primaire begroting 2023

348

272

535

-5.622

waarvan incidenteel

238

0

0

0

structureel

110

272

535

-5.622

Totaal 1e begrotingswijziging

-50

-10

-11

1.599

FMP na 1e begrotingswijziging

298

262

524

-4.023

Totaal besluitvorming

-320

-164

-164

-163

Totaal mutaties Voorjaarsnota

-1.105

-217

-185

-183

FMP na Voorjaarsnota 2023

-1.127

-118

175

-4.370

waarvan incidenteel

69

-64

0

0

structureel

-1.196

-54

175

-4.370

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2023 12:46:59 met de export van 09/25/2023 11:10:27